Privacybeleid

Privacybeleid

Privacybeleid VisitU

Bij VisitU vinden wij de privacy van je gegevens erg belangrijk. In dit privacybeleid leggen we uit welke gegevens we vastleggen, hoe we ze verzamelen, gebruiken en delen.

1.1 Hoe worden jouw gegevens verzameld?

Er zijn verschillende momenten waarop VisitU gegevens van jou verzamelt:

  • Bij het bezoeken van onze website https://www.visitu.nl: door middel van cookies
  • Bij het inschrijven voor onze VR voor Patiënten digitale nieuwsbrief: door middel van een digitaal aanmeldformulier;
  • Bij het verzenden van een e-mail naar VisitU: door middel van een e-mail;
  • Bij het inschrijven voor een evenement: door middel van een digitaal aanmeldformulier;
  • Bij het bijwonen van een evenement: door middel van papieren of digitale documenten;
  • Bij het aanschaffen van VisitU producten en bij betaalde evenementen worden klantgegevens verzameld: door middel van papieren of digitale documenten;

Voor het verzamelen van je gegevens worden diverse leveranciers van digitale omgevingen gebruikt. De privacy voorschriften van deze partijen zijn te lezen via de hyperlinks achter iedere leverancier.

 

1.2 Welke gegevens worden verzameld, waarom en met welke grondslag?

Hieronder staat in tabelvorm welke type gegevens we van je verzamelen, waarom en met welke grondslag.

Gegevenstype Gegevens Reden voor verwerking Grondslag voor verwerking Toelichting
Inschrijving nieuwsbrief Voornaam, achternaam, emailadres Het lid zijn van de VisitU nieuwsbrief, het digitaal of op papier contact zoeken met onze (potentiële) klanten. Toestemming Bij het aangaan van het lidmaatschap is het noodzakelijk om gegevens vast te leggen ten behoeve van de communicatie.
Inschrijving evenement en aanwezigheidsregistratie Volledige naam, emailadres, telefoonnummer, naam van je werkgever, kostenplaats, aanwezigheid Facturatie inschrijving voor een evenement, het gericht kunnen aanschrijven voor een volgend/vergelijkbaar evenement en voor statistiek. Toestemming Bij elke inschrijving wordt een deelnemer vooraf geïnformeerd over de persoonsgegevens die worden verwerkt.

 

Bij inschrijving voor een betaald  evenement is het noodzakelijk om gegevens vast te leggen ten behoeve van de facturatie.

Website Tracking cookies

IP adres, geografische locatie van het toestel, gebruikte browsertype en taal, datum- en tijdstip van het bezoek

 

Cookies worden gebruikt voor het goed functioneren van de website en het genereren van bezoekersstatistieken. IP adres en browsergegevens worden gebruikt voor het kunnen aanbieden van het registratiesysteem, waardoor dit werkt op alle browsers. Toestemming

 

 

Als organisatie hebben we er belang bij dat onze website en diens onderdelen gebruikt worden voor onder andere externe profilering, zo optimaal mogelijk werkt en dat informatie eenvoudig te vinden is.
Klantgegevens Volledige naam, emailadres, telefoonnummer, naam van je werkgever, kostenplaats, aanwezigheid Klantgegevens worden gebruikt voor het factureren van aanschaf, facturen van betaalde evenementen, het gericht kunnen contacteren voor ondersteuning Toestemming Bij het aanschaffen van VisitU producten is het noodzakelijk om gegevens vast te leggen ten behoeve van de facturatie en communicatie.

 

1.3 Hoe kan ik mijn gegevens inzien, wijzigen of verwijderen?

VisitU probeert ervoor te zorgen dat de gegevens die we van je verzamelen accuraat, volledig en actueel zijn. Je kunt VisitU vragen om toegang tot jouw persoonlijke informatie en verzoeken tot wijziging of het verwijderen van je gegevens. VisitU zal zo snel mogelijk ingaan op je verzoek. Indien dit nodig wordt geacht, wordt je identiteit vooraf geverifieerd. Verzoeken die de privacy in gevaar brengen of praktisch onuitvoerbaar zijn (bijvoorbeeld dat het lidmaatschap niet kan worden voortgezet) kunnen worden geweigerd.

Verzoeken kunnen per mail ingediend worden aan: privacy@visitu.nl of schriftelijk geadresseerd aan VisitU op het adres; De Run 4630, 5540 MB te Veldhoven

1.4 Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

Gedurende 2 jaar worden je gegevens zoals omschreven in paragraaf 1.2 bewaard. Voor inschrijvingen van evenementen geldt een andere bewaartermijn. Gegevens voor inschrijving en over aanwezigheid bij evenementen worden na afloop van het evenement na 3 maanden verwijderd, mits deze niet nodig zijn voor facturatie.

1.5 Hoe worden mijn gegevens beveiligd?

VisitU maakt gebruik van de volgende externe omgevingen; WordPress, Transip, Mailchimp en Dropbox. Om jouw gegevens veilig te houden en dataverlies te voorkomen worden zowel door de betreffende leveranciers als door VisitU op verschillende niveaus beveiligingsmaatregelen genomen.

De in deze systemen opgeslagen klant- en facturatiegegevens worden versleuteld opgeslagen en zijn beveiligd met een sterk wachtwoord (voorzien van roulatieschema), en alleen toegankelijk voor de directie van VisitU. Alle communicatie met deze database, alsmede de communicatie met onze website http://VisitU.nl en alle onderliggende pagina’s, zijn versleuteld met 256 bits encryptie.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via: privacy@visitu.nl.

1.6 Wijzigingen in dit privacybeleid

Wanneer wetgeving, technologie of gebruikte programmatuur verandert, passen we dit privacybeleid aan. Dit beleid is opgenomen in de algemene voorwaarden van VisitU en wordt op de website van VisitU gepubliceerd.

Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 26 juni 2018.